Invitasjon til nettkurs

Kunnskapsutvikling og vårsol

Våren har til nå gitt oss noen varme sommerdager som gir både ny energi og pågangsmot. USHT opplever at praksisfeltet ønsker økt kunnskap og tjenesteutvikling. Vi ønsker å legge tilrette for dette.

Vi vil også minne dere på at den nasjonale håndhygienedagen 5. mai. Tema for året er korrekt bruk av hansker og annet beskyttelseutsyr. USHT Vestfold vil i den forbindelse arrangere en konkurranse på Facebook, der vi ønsker at dere viser frem hvordan dere markerer dagen. Mer informasjon kommer på Facebook.


Les mer på FHI sine nettsider

Kurs i Dokumentasjon

USHT har i samarbeid med Telemark kompetanse laget et e-læringskurs i dokumentasjon. Kurset gir en grundig, men enkel innføring i hvordan man kan dokumentere helsehjelp. Kurset har blitt testet av flere fagmiljøer i Norge, både av praktiskfelt og av akademia. Kurset er nå tilgjengelig på KS-læring. Kurset tar ikke utgangspunkt i et journalsystem, men generelt om dokumentasjonsprosessen. Kurset tar ca 1,5 time å gjennomføre og vi vil anbefale alle å prøve kurset. 

Ta kurset her

Samarbeid med Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning (SOF) er oppretet av Helse- og omsorgsdepartementet for å samle, produsere og formidle kunnskap.  USHT samarbeider godt med Senter for omsorgsforskning ved flere prosjekter. I VR prosjeketet Med andre briller skal SOF hjelpe oss til å evaluere nytten ved bruk av VR i opplæring av helsepersonell. Vi ser at det pågår en stor utvikling ved bruk av VR i flere sektorer, og helse blir trukket frem som et viktig utviklingsområde. Flere styringsdokumenter påpeker viktigheten med bruk av simuleringmetodikk i opplæring, og simulering gjennom VR er et spennende utviklingsområde for USHT.

Pårørendestrategi

Vi alle blir som regel på et tidspunkt i livet pårørende til noen vi er glad i. Omtrent 800 000  personer i Norge blir definert som pårørende. Pårørende gjør en stor innsats for sine kjære og pårørendestrategien skal bidra til å anerkjenne denne ressursen. Pårørende kan være viktige bidragsytere og støttespillere, derfor er det viktig å legge tilrette for et godt samarbeid gjennom god informasjon og veiledning.

Les den her

Kommende arrangementer

5. mai: Mitt liv ABC, perm 2, fagseminar 1 

5. mai: Håndhygienedagen

12. mai: Fagsamling, Dokumentasjonsnettverk 

19. mai: ABC, Demens 2. fagseminar 1

27. mai: Tverrfaglig nettverk barnepalliasjon

SANDEFJORD KOMMUNE
Sandefjordsveien
3208 Sandefjord
kajhvi@sfjkom.no  
Meld deg av e-postlisten | Endre dine opplysninger