Nyhetsbrev mars 2021

Våren er her og ett år har gått siden nedstenging av Norge. Vi hadde håp om lettelser i koronatiltak men en ny smittebølge har preget oss alle, og på nytt blir påsken annerledes enn det vi først så for oss. Likevel må vi se fremover og håpe på nye og bedre tider. 
Utviklingssenteret jobber mot nye mål og er nå i gang med søknader til prosjekter og nettverkvirksomhet som vi skal holde tak i. 

Pårørende til alvorlige syke barn

Pårørendearbeid er et viktig satsningsområde for tjenestene innen helse og omsorg. Utviklingssenteret har de siste par årene jobbet med et prosjekt med fokus på foreldre til barn med livstruende tilstander eller sykdommer. Prosjektet har utarbeidet en modell for hvordan man kan organisere kurs for denne pårørendegruppen og pilotert i Sandefjord kommune.  

Les rapporten her

6 trinnsmodellen for etikkrefleksjon

Tidligere har vi nevnt at USHT har jobbet med å ferdigstilt en film i etisk refleksjon. Denne er nå lansert. Filmen finner du i lenken under og kan være en fin måte å sette igang etisk refleksjon. 

6 trinnsmodellen

Kaffe og prat

Er et tilbud for å forebygge ensomhet hos hjemmeboende eldre i Sandefjord kommune og er etablert 8 ulike steder i kommunen. Aleneboende eldre i aldersgruppen 80-85 år har blitt rekruttert inn for deltakelse.
Prosjektet startet november 2020 og er ledet av Læring og mestringssenteret i Sandefjord kommune. Pandemien har redusert mobilitet hos eldre og bidratt til mer ensomhet. Tilbudet har tilrettelagt for gode smitteverntiltak, men er for tiden satt på pause på grunn av strenge smitteverntiltak.

Ta kontakt med Gunnbjørg Furuset for mer informasjon

Hva skjer fremover?

 

Nettverkssamling for ferdighetstrening og simulering 7. april

Nettverksamling kreftomsorg og lindrendebehandling 8. april

ABC psykiske sykdommer 13. april

Fagnettverk Demens 15. april

Mitt liv ABC 20. april

Systematisk ernæringsarbeid i hjemmet 20.april

Håndhygienedagen 5. mai

 

USHT ønsker alle en god påske