Introduksjon til nyhetsbrevet
Læringsnettverk virker
USHT- Vestfold arrangerte 28. oktober siste samling i læringsnettverket: Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming. Her viste forbedringsteamene at de hadde jobbet godt og strukturert med ernæring til sine brukere og fikk svært gode resultater.
  I læringsnettverket har de ulike forbedringsteamene i Holmestrand, Horten og Sandefjord arbeidet målrettet med å kartlegge, utarbeide og iverksette tiltak som skal hjelpe personer med utviklingshemming til en god helse gjennom en helsefremmende livsstil. På grunn av covid-19 var det bare Sandefjord som ønsket siste samling.
Her presenterte forbedringsteamene sine resultater for hverandre. Gjennomgående viser resultatene at ansatte har fått mer kunnskap og større bevissthet på godt kosthold, størrelse på porsjoner, kos legges til helg og at sunn mat også kan gi de gode smaksopplevelsene.
Ett tiltak som har blitt forsøkt med gode resultater er å bestille matkasser med ulike middagsmåltider. Praksis med matkasser har slått positivt ut ved at ansatte ikke lenger serverer lettvinte løsninger og for mye mat.
Ett annet tiltak som ble prøvd med positive resultater var seponering av enkelte medisiner i samarbeid med fastlege. Etter seponeringen av legemiddel gikk brukeren ned 18 kg. Etter vektnedgangen opplever de ansatte at brukeren har fått større livskvalitet da hverdagslige gjøremål og aktivitet er langt enklere og mer lystbetont.
Videre er det gjort mye godt arbeid og gode erfaringer om opplæring og veiledning av brukerne. Brukerne har særlig fått mer forståelse av nøkkelhullsprodukter og grovhetsskalaen på brød. 
 
Dokumentasjonsnettverk samling
USHT samarbeider med andre kommuner i Vestfold om ett ressurssnettverk i dokumentasjon av helsehjelp. Nettverket har til hensikt å spre kunnskap og dele erfaringer på tverrs av virksomheter og kommuner. Nettverket arrangerer en digital samling onsdag 18. november. På samlingen vil vi høre gode erfaringer fra Fredrikstad kommune om strukturert IPLOS opplæring og vi får høre status om kommunale Veiledende planer med ICNP terminologi fra USHT-Vestfold. Meld deg på arrangementet  på Kompetansebroen
Kompetansebroen
Musikkterapeut til USHT Vestfold
USHT Vestfold har fått med en musikkterapeut, Therese Midtgaard Jensen. Etter endt master i musikkterapi, har hun jobbet i tilrettelagt avdeling i Osloskolen, med musikkterapi og pedagogikk, samt pleie og barnepalliasjon. Therese elsker å samarbeide tverrfaglig, og er som musikkterapeut opptatt av livskvalitet, meningsfulle aktiviteter og gode mellommenneskelige møter. Relasjonsbygging og fokus på det personsentrerte og individuelt tilpassede står i fokus, sammen med masse musikkglede, selvfølgelig.
Therese er USHT-Vs representant i det regionale støtteapparatet for Leve hele livet, der meningsfulle aktiviteter er et av fokusområdene. I tillegg til USHT, er Therese ansatt i Sandefjord kommune, hvor hun har musikkterapi i grupper og individuelt på noen av bo- og behandlingssentrene.
Ta gjerne kontakt med Therese for å få vite mer om musikkterapi, om hvordan hun jobber ute i tjenestene, eller for spørsmål eller veiledning