Åpne i nettleser
 
 
Utvikling gjennom kunnskap
Nyhetsbrev for oktober
Årsrapport 2019    
 
 
 
 

INFORMASJON OM NYTT PROSJEKT FOR SLAGRAMMEDE

Lærings - og mestringssenteret i Sandefjord kommune har, i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, startet utvikling av et lavterskeltilbud til slagrammede og deres pårørende. Det er ikke behov for henvisning og tilbudet vil inneholde samtaler og veiledning for pasientgruppen som ikke har andre tjenester fra kommunen eller der hvor det finnes tilleggsproblematikk som ikke inngår i dagens tjeneste. Det vil være fokus på mestring av endret livssituasjon for både slagrammet og dennes nærmeste pårørende når det gjelder psykisk helse og eventuelle samlivsproblemer.

 

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Slagforeningen i Vestfold og Best hjemme. Det er ønskelig å komme i kontakt med personer som kan ha behov for dette tilbudet.  Ta kontakt med prosjektleder er spesialsykepleier Therese Varild Arvesen. 

 

 
 

Influensavaksine

USHT - Vestfold har fått i oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark  å arrangere en konkurranse for å oppmuntre helsepersonell til å ta influensavaksine. De siste årene har det vært økt fokus på at helsepersonell som jobber med sårbare grupper er utsatte for smitte og bør derfor vaksinere seg for å forhindre å få sykdom og smitte andre. Konkurransen avsluttes 10. desember og avdelingsleder kan kontakte Charlotte i USHT dersom avdelingen har oppnådd 75% vaksinasjonsdekning eller høyere.

USHT har buttons til utdeling av de som har vaksinert seg. Kontakt Kaja for bestilling.
USHT ønsker dere lykke til med vaksinasjon.

 
LES MER    
 
 
 
 

Opplæring i klinisk observasjonskompetanse for kommunene i Vestfold

Opplæring av helsepersonell i klinisk observasjonskompetanse har vært en satsning i Vestfold siden 2013 og mye godt arbeid pågår fortsatt. Erfaringer fra kommunene viser at opplæringen i klinisk observasjonskompetanse er tilfeldig og usystematisk med varierende kvalitet.   

Prosjektet har som mål å hjelpe kommunene til å få en systematisk og standardisert opplæring i klinisk observasjonskompetanse ved å implementere en felles opplæringsmodell. 

Modellen er basert på den nasjonale modellen til KlinObsKommune 

Prosjektet vil pågå fra høst 2020-vår 2022 og det er Fylkesmannen som er bidragsyter. Prosjetkleder for prosjektet er Henriette Ruud

 
LES MER    
 
 
 

 

Kommende arrangementer

 

Demensomsorgens ABC perm 1, legges ut digitalt

Forbedringskompetanse og kontinuerlig læring (webinar) 15. oktober kl 11:00-11:45 Lenke til arrangementet

Siste samling i læringsnettverket: Ernæringsarbeid til personer med utviklingshemming  (Fysisk for Sandefjord) 28. oktober

Dokumentasjonsnettverk (Webinar) 18. november 

USHT dag (webinar) 1. desember kl 12-15

 
 
 
 
Følg oss:
nettside   Facebook  
 
Endre dine opplysninger
Meld deg av e-postlisten
SANDEFJORD KOMMUNE, Sandefjordsveien, 3208 Sandefjord
MailMojo