Introduksjon til nyhetsbrevet
Digital fornyelse
Koronasituasjonen medfører til at de fleste av oss må jobbe litt annerledes, det skal også Utviklingssenteret. Samfunnsoppdraget til USHT er å formidle kunnskap og bidra til utveksling av erfaringer på tvers av virksomheter og kommunegrenser. Utviklingssenteret vil i tiden fremover legge tilrette for både digital opplæring og lokale kurs for helsepersonell. Nyhetsbrevet for september vil også presentere noen av prosjektene vi jobber med. 
Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg
Opplæringen består av fire moduler som skal sørge for god oppfølging av pasienter med behov for lindrende behandling. Opplæringspakken for helsefagarbeidere og nyutdannede sykepleiere både i hjemmesykepleien og på institusjon. Alle kommuner i Vestfold deltar med mentorer som har ansvar for opplæringsgrupper i egen kommune. USHT har ansvar for å følge opp mentor. USHT oppfordrer alle som ikke har en aktiv gruppe å ta kontakt. For mer informasjon evt spørsmål kan Anita Nilo
Du kan lese mer om satsningen her
Konkurranse!
Høsten begynner å nærme seg og influensasesongen starter. Helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine for å redusere smitte til pasienter og seg selv. Vaksinen vil ikke beskytte mot koronavirus, men vil beskytte mot andre virus som sirkulerer. Høy vaksinasjonsdekning vil redusere risiko for mulig smitte. USHT-V vil premiere avdelinger som oppnår 75% vaksinedekning av helsepersonell! Følg videre med på Facebooksiden vår for informasjon om konkurransen. Les mer om influensavaksine her
VR prosjekt
USHT- Vestfold startet i 2019 et forprosjekt som skulle se på muligheten om VR kunne være en egnet opplæringsform for helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet har skapt stort engasjement i alle kommunene i Vestfold. Nå har USHT- Vestfold og USHT- Telemark etablert et samarbeid for hovedprosjektet. Prosjektet vil gi de ansatte mulighet til å oppleve og trene på utfordrende, truende og potensielt farlige situasjoner uten fare for liv og helse. 
Gjennom økt kunnskap om egne reaksjonsmønstre kan de ansatte få en sterkere mestringsopplevelse i arbeidshverdagen. Opplæringen og erfaringene kan virke forebyggende på bruken av tvang og makt ved at utfordrende situasjoner håndteres på mer hensiktsmessig måter av reflekterte og trygge ansatte. USHT skal samarbeide med Norsk regnesentral, USN og Signo Vivo om å lage et rammeverk for universiell utforming av VR. Kontakt prosjektleder Elisabeth Lohne Edvarsen for mer informasjon om prosjektet.
Sunne valg, sunt liv
USHT- Vestfold har jobbet sammen med Larvik, Færder og Holmestrand kommune om et ernæringsprosjekt til personer med utviklingshemning. Prosjektet skal bidra til at personer med utviklingshemning skal kunne ta gode og sunne valg i hverdagen. Prosjektet jobber med å lage kurs til personer med utviklingshemning, kurs til ansatte og en nettportal hvor man kan legge inn oppskrifter i en ukeskalender. Her vil man kunne legge til oppskrifter selv og fremgangsmetode. Lansering og kursopplegg estimeres ferdig i løpet av høsten 2020. For mer informasjon kontakt Kaja Hvitstein-Strøm
Hvem vi i USHT er
USHT- Vestfold er en sammensatt gjeng med unik tverrfaglig kompetanse. Noen jobber 100% i utviklingssenteret, mens andre har graderte stillinger. 
Les mer om USHT- Vestfold her
Ellinor Bakke Aasen
Leder USHT- Vestfold
Sykepleier med master i helse og sosialinformatikk
Henriette Ruud
Rådgiver 
Sykepleier og forbedringsagent 
Charlotte Vidum Standeren
Rådgiver
Intensivsykepleier
Elisabeth Lohne Edvardsen
Rådgiver 
Vernepleier med videreutdanning i helserett
Therese Midtgaard Jensen
Rådgiver
Musikkterapeut
Gunnbjørg Furuset
Rådgiver
Ergoterapeut med master
 
Kaja Hvitstein-Strøm
Rådgiver
Sykepleier med videreutdanning i geriatri og master i helse og sosialinformatikk
Anita Nilo
Rådgiver
Sykepleier med videreutdanning i palliasjon og veileder