Nyhetsbrev 2020 Juli
USHT- Planlegging av høsten

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold håper alle har hatt en god sommerferie. Vi er tilbake og er i full gang med å planlegge høstens aktiviteter. 

Før sommeren hadde vi smittevernkurs for renholdere for kommunene i Vestfold. Her deltok det tilsammen 170 deltakere fordelt på to dager i tråd med gode smittevernrutiner.

Sykehuset i Vestfold har tidligere holdt årlig smittevernkurs for renholdere for kommuneansatte. I år vil dette bli erstattet og den 8. september vil det bli arrangert det siste smittevernkurs for renholdere. Ledere kan kontakte Charlotte Standeren for påmelding til kurs.

ABC Opplæring

Flere ABC opplæring ble utsatt i våres. Det planlegges for alternative løsninger for gjennomføring av samlinger. Avslutning av påbegynte permer vil bli prioritert i første omgang, men det vil også komme nye kurs man kan melde seg på. Hvis du ønsker mer informasjon kan det rettes til Henriette Ruud

Læringsnettverk i ernæring for personer med utviklingshemming

Læringsnettverket har til hensikt å  øke ernæringskompetanse til helsepersonell som jobber i tjenestene til utviklingshemming. Her legges det vekt på å hjelpe personer med utviklingshemming til en god helse gjennom en helsefremmende livsstil.  I læringsnettverket jobber fagpersoner systematisk med forbedringsarbeid i egen praksis og skal vise til måloppnåelse på siste samling. Siste samling er under planlegging.

Har du noen spørsmål, ta gjerne Henriette Ruud

 

Innspill til USHT?

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester ønsker å være en ressurs for deg som jobber i helsetjenesten. Har du noen ønsker eller innspill til oss, gi oss gjerne en tilbakemelding. 

Kontakt oss her

Kommende arrangementer

Smittevernkurs for renholdere, 8. september 2020

Har du lyst å motta nyheter og informasjon om aktiviteter og kommende arrangementer fra USHT?

Meld deg på USHT Nyhetsbrev