Nyhetsbrev 2020 Juli
USHT- Vestfold starter nyhetsbrev!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold ønsker å bidra til å styrke fagkompetansen hos helsepersonell og være en aktiv bidragsyter i utviklingsarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

USHT jobber blant annet aktivt med:

ABC- opplæring
Læringsnettverk
Ulike interkommunale nettverk
Prosjektarbeid

Les mer i vår årsmelding

I nyhetsbrevet fremover vil du kunne lese om aktuelle arrangementer og prosjekter USHT jobber med. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut ca 1 gang pr mnd.

Korona har medført at USHT måttet avlyse og utsette planlagte arrangementer denne våren. Fra og med høsten vil det bli arrangert nye kurs og vi vil også ta i bruk digitale plattformer for å gjennomføre enkelte arrangementer. Vi vil prioritere å avslutte kurs som skulle vært avholdt i våres. 

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss

 

Smittevernkurs for renholdere

Fredag 19 og  26 juni har det blitt arrangert smittevernkurs for renholdere i kommunene i Vestfold. Kurset ble gjennomført i tråd med gode smittevernrutiner.  Kurset ble godt motatt og det vil også bli arrangerert ett kurs mot høsten, send mail til Charlotte Standeren hvis du er interessert. 

Har du lyst å motta nyheter og informasjon om aktiviteter og kommende arrangementer fra USHT?

Meld deg på USHT Nyhetsbrev